Místní knihovna Oskava
Naposledy aktualizováno: 21.3.2013

 

    


 

VÝROBA  ADVENTNÍCH  VĚNCU

lektorují paní Jitka Horáčková a Kristýna Straková

Kde : Místní knihovna Oskava
Kdy : 29.11.2012 v 16 hod. ( čtvrtek)

Vzít si s sebou : chvojí, přírodní materiál, 

Ozdobný a výtvarný materiál je možné zakoupit na místě.Knihovna Oskava

pořádá výstavu fotografií 

JESENÍKY

očima Ivo Netopila

1.10. - 30.11.2012

  

Týden knihoven

1.října - 7.října 2012

Motto:  ,,ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ ! "


 Prodej vyřazených knih !

Knihovna nabízí vyřazené knihy. Cena 5,- za 1 ks. Prodej v provozní době knihovny.   

pondělí  9,oo - 13,oo

úterý   13,oo - 17,oo

pátek   13,oo - 17,oo 


31 května - SLAVNOST SLABIKÁŘE

 Poslední květnový den byl pro naše prvňáčky dnem slavnostním.                     V tento den se rozloučili se svým Slabikářem, který je provázel téměř po celý školní rok. Děti předvedly spoustě hostů z řad rodičů pásmo básniček a písniček, které se během roku naučily. Poděkovaly také Slabikáři za všechna písmenka , slabiky slova i věty. Každý žáček si zformuloval vlastní poděkování, mnohdy velmi úsměvné a milé, a přečetl před publikem krátký text. poté byli prvňáčci pasováni na čtenáře.

Spolupráce školy a knihovny je velmi dobrá. Stejně jako loni jsme se zapojili do projektu na podporu čtenářské gramotnosti ,,Už jsem čtenář ", kterou vyhlašuje každoročně Svaz knihovníků a informačních pracovníků SKIP ČR. Knihovnu prvňáčci navštívili několikrát během roku a děti si postupně začaly samy půjčovat knihy, což, alespoň doufáme, povede ke zlepšení čtenářské gramotnosti. 

Přejeme prvňáčkům ale i ostatním čtenářům mnoho krásných zážítků při čtení knížek.


23.května - vystoupení v klubu seniorů

,,Jsme žáci druhé třídy, máme rádi básničky, písničky a pohádky.." - tak zněla úvodní slova na setkání seniorů z úst Jiříka Kubečky, který program uváděl. Děti si připravily básničky o řemeslech, zahrály pohádku o kozlíčku Nebojsovi a zazpívaly písničku o Perníkové chaloupce.Nakonec babičkám a dědečkům předaly drobný letní dárek, který společně připravily v knihovně.          Setkání se nám všem moc líbilo, a již nyní se těšíme na další.


21. května - 5. třída v knihovně


7. května jsme si  s povídali o pejskovi a kočičce o které  prvňáčci četli ve škole v hodinách čtení. Děti namalovaly obrázky, kterými vyzdobily knihovnu.


 5. dubna jsme se sešli na velikonočním vyrábění s Jitkou Horáčkovou a K. Strakovou


30. - 31.3.2012 - Spáči si Noc s Andersenem užili....

Ani letos nezůstali školáci z Oskavy ochuzeni o tradiční Noc s Andersenem, kterou základní škola s knihovnou pořádala už počtvrté. Podstatou této akce není jen prožít v knihovně noc, ale pokusit se dětem přiblížit nějakým způsobem literaturu. Letos byla tato akce pojata jako ,, Maraton čtení pohádek." Připomněli jsme si výročí Zdeňka Milera ( 21.února 1921 - 30.listopadu 2011) který byl český režisér a výtvarník animovaných filmů pro děti a autor oblíbené postavičky Krtečka.

Zahráli jsme si obří pexeso a užili si večerní procházku s lampionky. Následovalo mytí, pohádka na dobrou noc, hup do spacáku a bouřlivé sny.

Moc se nám to vše líbilo a doufáme, že za rok se sejdeme znovu.

Na fotky z této akce se můžete podívat zde:

http://www.rajce.net/a6316737                                                     Proč číst dětem?

,,Národ, který málo čte, málo ví."

                                                                                                   Jim Trelease

 V česku proto od roku 2006 existuje projekt Celé česko čte dětem, který díky různým aktivitám v knihovnách motivuje rodiče, aby dětem předčítali a děti, aby vůbec o knihy zavadily. I známé osobnosti jako manželé Havlovi, Michal Horáček nebo Michal Viewegh se snaží propagovat krédo projektu ,,Čtěme dětem 20 minut denně".

                                                 Kliknutím zvětšíte obrázek  

                                      Pravidelné čtení dětem:

- vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem

- podílí se na emočním rozvoji dítěte

- učí morálním hodnotám, napomáhá při výchově

- rozvíjí jazyk, paměť a představivost, učí myšlení

- formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý život

 - rozšiřuje znalosti, zlepšuje soustředění, usnadňuje učení

- je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte 


 Místní knihovna v Oskavě a Městská knihovna Šumperk

Vás zve na výstavu

Putování po historických stavbách

v Jeseníkách ze sedla Skřítek až na

vrchol Kralického Sněžníku

Historické pohlednice ze sbírky šumperského

sběratele Petra Možného

Zahájení výstavy v úterý 28.února v 16,30 hod.

bude spojeno s besedou s panem Možným a s

prohlídkou unikátních historických

pohlednic Oskavy a okolí z jeho sbírky

Výstava potrvá do 16. dubna 2012 


Prvňáčci  v knihovně - 2.2.2012

 
Návštěva dětí z I.třídy v knihovně měla podtitul: Čteme nejkrásnější pohádky. Povídali jsme si o knihovně, o knížkách, o tom, co všechno se u nás dějě. Každý si vybral z vystavených knížek tu, ze které chtěl něco přečíst. Četli jsme pohádky, říkadla, o zvířátkách a zpívali písničky.
 


24.11.2011 Advent

S blížícími se Vánocemi se i oskavská  knihovna snaží nabídnout svým čtenářům kromě knížek s vánoční tématikou také další připomínky a tradice spojené s těmito svátky.  Pod odborným vedením lektorky , jsme si mohli vyrobit vlastní adventní věnec. Měli jsme k dispozici korpusy, chvojí, stužky a množství přírodního materiálu na výzdobu. O výrobu byl velký zájem. Dorazily  děti samotné, ale i v doprovodu maminek a babiček , které jim pomáhaly věnec vyrobit . Zkušená lektorka nejdříve vše názorně ukázala. Méně zdatným pak ochotně poradila a pomohla. Po dvouhodinovém snažení měl každý před sebou originální výtvor.  


 Místní knihovna Oskava

pořádá přednášku

Mgr.Drahomíra Polácha

Žerotínky

Středa 15.listopadu v 17,30 hod.


14.listopadu 2011-pletení z papíru 


                  Výstava fotografií

 

 Výlet s 1. třídou do knihovny Vikýřovice


 Pasování na čtenáře

 ,Už to máme za sebou“ – ozývaly se hlasy dětí první

třídy,které právě dočetly slabikář – svou první opravdovou knížku.

Proto jsme 1.června uspořádali s  dětmi pro rodiče a známé malou slavnost – Slavnost slabikáře. Nejprve jsme rozeslali pozvánky, kde se nezapomněl nikdo podepsat svým jménem. Pozvali jsme i pana starostu a vedení školy.Po přivítání jsme začali společnou recitací a potom každé z dětí Slabikáři poděkovalo za písmenka, slabiky, slova, věty, říkanky, doplňovačky a příběhy, které se nám nejvíce líbily. Potom jsme přednesly slavnostní slib, že se budeme o knihy pěkně starat, že budeme hodně číst a chovat se ke knihám jako k nejlepším kamarádkám. Paní knihovnici jsme slíbily, že pokud budeme v knihovně, nebudeme po ní běhat a pokřikovat a vypùjčené knihy budeme vracet včas. Na závěr jsme se společně rozloučili se Slabikářem a přivítali mezi námi čítanku a pan starosta nás pasoval na malé čtenáře. Dostaly jsme na památku knížku s věnováním, tričko a odznak, které nám budou tuto slavnost připomínat.


 Karavana snů

V sobotu 21.května připravila místní knihovna soutěžní odpoledne pro děti.Pozvala do Oskavy skupinu mladých dobrovolníků s Karavanou snů a programem pro děti ve věku 6 - 16 let ( sportovní - bungeerunning, střelba z luku, skákací boty, dále výtvarné aktivity a hlavolamy atd.). Za krásného slunečného počasí se aktivit během dvou hodin zúčastnilo celkem 21 dětí, které si odnesly  zážitky z netradičních sportovních  výkonů, sladkosti a malé dárečky.


Pozvánka na výstavu

Léto a zima na Bajkale 

fotografa

Miroslava Centeka

Místní knihovna Oskava

20.března - 20. května 2011 


 Noc s Andersenem 2011

  Zatažené rolety, tlumená světla a dětské hlásky ozývající se ze základní školy v Oskavě. Co si člověk procházející kolem školy má myslet? Nehledejte v tom však žádnou velkou záhadu. To jen 44 našich dětských čtenářů knihovny mělo možnost v pátek 1.dubna  zapojit se a nocovat  jako každý rok při akci pořádané v rámci celorepublikové knihovnické akce „Noc s Andersenem". Z důvodu velkého počtu účastníků, se tato akce nekonala v knihovně, ale v základní škole a je ukázkou výborné spolupráce knihovny a ZŠ.                                               Tématem letošní „Noci s Andersenem“ byl nejen pohádkář H.Ch. Andersen, ale hlavně výročí 100 let od narození a 35 let od úmrtí Václava Čtvrtka,  jednoho z neznámějších a nejoblíbenějších autorů české literatury pro děti.                                                                         Také letos jsme se snažili pro děti připravit zajímavý program plný her, zábavy a překvapení. Za dětmi přijel Čtvrtkův pohádkový forman Šejtroček a připravil projížďku na koňském voze. Poté si děti zahrály  živé „Člověče, nezlob se“, vyráběly pohádkové postavičky a zapojily se do výtvarné soutěže  „Můj nejmilejší večerníček“ a před spaním si četly pohádky  V.Čtvrtka.       Zavítali mezi nás starosta  obce p. R. Brada, místostarosta p. M .Bartoň, zastupitel V.Tokar, ředitel ZŠ p.S.Lysák , knihovnice MěK Šumperk a šéfredaktorka šumperského a jesenického deníku, kteří si ve svém zaplněném diáři našli chvilku, aby našim dětem přečetli hezkou pohádku.                                                                                                                                            Ráno po snězení výborných buchet, které upekly paní učitelky, už následoval odchod dětí domů. Podle toho, jak některé děti otálely s odchodem domů, si myslíme, že se jim tato akce líbila.                                                                                                                                              Na organizaci této akce se podíleli kromě pracovnice knihovny a vyučujících z 1.- 4.třídy, p.S. Krátký a R. Kaller, kteří připravili projížďku a p. K. Marčonková, která ušila polštářky na nocování.                        


Na fotky z této akce se můžete podívat
ZDE          

              

10.března

Tento týden navštívily děti z mateřské školky ze třídy  ŽABEK a BERUŠEK naši knihovnu. Celá návštěva se nesla v duchu pohádek. Děti vyslechly pohádku  "O krtkovi", " O perníkové chaloupce" a " O pejskovi a kočičce jak myly podlahu". S dětmi jsme si formou hádanek ověřily, jak znají jednotlivé pohádkové postavičky. Děti odcházely z knihovny nadšené.Také dostaly úkol: namalovat svou nejmilejší večerníčkovou postavičku a obrázky donést do knihovny, odkud společně s obrázky dětí ze školy poputují do soutěže,pořádanou knihovnou SEVER v Šumperku.

                                                               ZDENĚK MILER

oslaví 21.února devadesáté narozeniny (21.2.1921 Kladno)

Režisér a výtvarník animovaných filmů pro děti, ilustrátor a grafik 

 Knížky pro děti začal ilustrovat začátkem padesátých let. Z nejznámějších a dodnes oblíbených jmenujme alespoň  Krtek, Kuřátko a obilí, Kubula Kuba Kubikula, O veselé mašince a další.

V roce 2001 obdržel Zdeněk Miler Cenu za celoživotní práci s dětskou knihou, udělenou nakladatelstvím Albatros.

Toto výročí jsme si připomenuli v 1.třídě čtením knížek ilustrovaných Z.Milerem a výstavkou knížek a obrázků, které děti namalovaly. 


 

 


Advent v knihovně

Adventní věnec patří neodmyslitelně k tradicím Vánoc. Přitom jeho historie není příliš dlouhá. Adventní věnec se začal zdobit až v 19. století. Historie vypráví o tom, že Johan Vicher – německý duchovní, pověsil na strom robustní věnec s 24. svíčkami. Každý den v době Adventu zapálil jednu svíčku. V dnešní době jsou na adventním věnci svíčky čtyři, které se zapalují každou neděli, před Štědrým dnem.

V dnešní době se dá adventní věnec pořídit takřka všude. Ať už si pořídíte umělý věneček, který vám vydrží roky nebo si koupíte krásný, „živý“. Nic vám neudělá větší radost než to, že se pochlubíte vlastní výrobou. 

Proto ve čtvrtek 25.11.2010 místní knihovna Oskava připravila adventní tvoření, které bylo určeno pro všechny malé i velké. Pod vedením lektorky paní Jitky Horáčkové a Kristýnky Strakové jsme si vyráběli adventní věnce a myslím, že radost udělali nám i naším blízkým. 


Místní knihovna Oskava pro Vás připravila

Hedvábné odpoledne 

Malování na hedvábí

čtvrtek 11.11.2010 od 15.00 hodin 

omezený počet míst, nutné se předem přihlásit do 5.11.2010

(šátky i šály si můžete zakoupit na místě,šátek+barva-110,-) 

informace na tel.čísle 604 998 647

email:oskavaknihovna@tiscali.cz, www.knihovnaoskava.wz.cz 


 Milí čtenáři,

přijďte si prohlédnout výstavku PEXESA, která je v knihovně po celé prázdniny připravena.


V pondělí 28.6.2010 navštívilo knihovnu  40 dětí - čtenářů z knihovny Vikýřovice.Po  prohlídce knihovny ,výstavky pexes a výstavky sluníček z MŠ si žáčci 4.třídy s paní uč.Z. Benešovou připravili pásmo písniček a básniček. Zveme Vás na prohlídku výstavky prací dětí z mateřské školky na téma

DEN PLNÝ SLUNÍČKA

 


 S dětmi ze 4. třídy jsme společně vyráběli dárečky pro maminky ke Dni matek.

 Jsme šikulky !!!

 


 Knížky do uší

Máte problémy se zrakem a nemůžete číst knihy?

Nebaví Vás číst knihy nebo rádi posloucháte rozhlasosové hry?

V nabídce je více než 500 titulů

zvukových knih na audiokazetách, CD a MP3


 

 Školáci pozor !!!!

Knihovna nabízí doporučenou četbu .

Pamatujte:  II.pololetí  - 5 zápisů ve čtenářském deníku...


Vítězslava Klimtová, Pavel Půta

Novinky 

ze života skřítků

V pořadu plném písniček a povídání provedla hlavní čarodějka

Pohádkové  země Ví´ta klimtová děti z MŠ a ZŠ svým světem skřítků, víl a nejrůznějších strašidýlek.

čtvrtek 8.dubna v 8,00 hod

v Kulturním domě Oskava 

vstupné 20,- Kč

 


 Pátek 26.3.2010

Noc s Andersenem

Magickou pohádkovou noc uspořádala Místní knihovna a ZŠ Oskava již podruhé. Účastnilo se ji více než padesát dětí. Program byl tentokrát inspirován 100. výročím narození Františka Hrubína. Je to  jedna z akcí, kterou české knihovny připravují na podporu dětského čtenářství.

Pro dětí byla připravena noc plná knížek, čtení, malování, písniček a soutěží. Dětem se nejvíce líbila soutěž o nejmilejší polštářek na spaní, který si každé dítě doneslo. Rozhodování bylo velmi těžké, a proto dostali malou odměnu všichni. Každý malý čtenář si donesl svoji nejoblíbenější knížku, ze které přečetl svým kamarádům krátký úryvek.Tato akce měla veliký úspěch a již teď se těšíme na další Noc.....

 


stní knihovna Oskava

uspořádala

přednášku s diapozitivy

RNDr. Mgr. Ivo Müllera, Ph.D.

Írán

POD ROUŠKOU SKRYTÁ ZEMĚ

24. února 2010 v 18,00


 


Místní knihovna Oskava

pořádala výstavu fotografií

Jany Čižmářové

"Děti z druhé polokoule"

prosinec 2009 - únor 2010

 


Místní knihovna Oskava

25.11.2009 v17,00

pořádala přednášku

Mgr. Drahomíra Polácha

Čarodějnické

procesy


 5.10.-11.10   TÝDEN KNIHOVEN

Vážení  čtenáři 

dovoluji si Vás pozvat na návštěvu knihovny .Je připravena:

- výstavka nových knih

- internet zdarma

- čtenářská amnestie

- registrace zdarma

- knižní bazar

- výstavka prací žáků 4.třídy


 1.října jsme se zúčastnily slavnostního zahájení výstavy s názvem "Potulná pohádková země" v Městské knihovně v Šumperku.Děti shlédly doprovodný program plný obrázků, písniček a povídání,ale i vystavené loutky autorky knih o skřítcích Vítězslavi Klimtové.

 


25.6. se žáci 3.třídy ZŠ zůčastnili v Městské knihovně Šumperk KNIHOVNICKÉ OLYMPIÁDY.Zahájení proběhlo v Městké knihovně. Přes Galerií Jiřího Jílka a výstavu Šumperk město sportu jsme přešli do Pavlínina dvora v muzeu,kde proběhla závěrečná klání.Děti si prověřily svou zručnost ale i znalosti sportovců a sportu okresu Šumperk.

A jak to dopadlo ?

1.místo: knihovna Hrabišín 143 bodů
2.místo: knihovna Rapotín 138 bodů
3.místo: knihovna Zvole 124 bodů

knihovna Bludov 120 bodů
knihovna Moravičany 119 bodů
knihovna Bludov 117 bodů
knihovna Oskava 116 bodů
knihovna Sever 116 bodů
knihovna Loštice 102 bodů
knihovna Šumperk 97 bodů

 


 

 Květen - červen 2009

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Richarda Růžičky

 Vernisáž 22.5.2009 v 16,00 hod

 


  Jindřich Štreit
Výstava fotografií ke knize Bohumila Hrabala
SETKÁNÍ
Duben - Květen 2009
Výstava vznikla v rámci festivalu Město čte knihu 2008 www.mestocteknihu.cz      Kamarádka kniha
Soutěž pro žáky základní školy.Žáci měli za úkol vytvořit svoji vlastní knihu.Mohli zpracovat vlastní povídky a básničky a doplnit je kresbou.Cílem této akce bylo přivést děti ke knize a četbě.

Vyhodnocení:1.kategorie 1.-3.třída

     LAŠÁKOVÁ  Kateřina - 3.tř.

     NAVRÁTILOVÁ  Michaela - 2.tř

     KURÁČ  Vojta - 1.tř.

                        2. kategorie  4.-7.třída

     NAVRÁTILOVÁ  Karolína -5.tř.

     NOVÁK  Pavel -4.tř.

     KUPČÍK  Michal - 4.tř

 


Kniha mého srdce

Zvolte si svou nejmilovanější knihu!

Hlasovat můžete od 4. do 19. dubna 2009 prostřednictvím kupónu který odevzdejte ve své knihovně nebo internetových stránek  www.knihasrdce.cz  Noc s Andersenem 2009

Letos jsme se poprve zúčastnili Noci s Andersenem.V pátek 3.dubna odpoledne jsme se sešli ve škole  a vše mohlo začít. Dostali jsme pamětní listy s logem této akce, které jsme si vybarvili a sbírali podpisy všech účastníků a jmenovky.Dále jsme skládali puzle z obrázky ilustrátora O. Sekory a kreslili obrázky k jeho knížkám, které jsme měli na výstavce.Pan Andersen za námi sice nepřišel, ale navštívili nás pan Mgr.S.Lysák - ředitel školy a místostarosta obce pan T.Matoušek , kteří nám povídali o knížkách, které četli, když byli malí kluci.Zároveň nám z nich přečetli připravené ukázky.I paní učitelka nám předčítala ze svých knížek dlouho do noci. Měli jsme také pyžamovou přehlídku a tančili jsme na písničky z pohádek.Moc se nám to líbilo a už teď se těšíme na příští Noc...

 

 

 

 

 


5.3.2009 v 9.30   se do knihovny  přišly podívat děti z mateřské školky.Prohlédly si knihovnu a prohlížely si knihy o zvířátkách. Pohladily si morčátka, které jsme tady měli.Předškoláci si přečetli povídání o pejskovi a kočičce. Malovali obrázky, které jsme si vystavili.Děti si odnesly omalovánky a cukrovinky ale půjčily si i knížky, ze kterých si budou číst ve školce.  

                       

                                                                                                                                                                                                                        


25.2.2009-                                                                                              

 proběhla v knihovně cestopisná beseda s promítáním

             IVO MÜLLER -- STŘEDNÍ ASIE 2008

          


 18.2.2009 - beseda pro žáky 1.-9.třídy ZŠ a předškoláky z MŠ.

          "SOVY   DO   ŠKOL "

   Přednášela paníVěra Malátková .

   Účast : 109 žáků z 1.-9. třída ZŠ

                14 předškoláků MŠ

  

 


 

                Místní knihovna Oskava pořádala výstavu

          Richarda Růžičky   NORSKO 2005

                      2.února - 31.března 2009

  Richard Růžička - se narodil v Oskavě, žije v Postřelmově.

Sám o sobě uvedl : "Focení je můj koníček a věnuji se mu od školních let.Mým učitelem byl otec, který také fotil.Jsem vyučen automechanikem a v současné době  dělám řidiče zájezdového autobusu.Od mládí jsem snil o cestování a to se mi splnilo až tímto povoláním.Věnuji se převážně krajinářské fotografii.Mým vzorem je Josef Sudek a Jiří Havel.V létě 2005 jsem strávil v Norsku téměř 3 měsíce.Vozil jsem turisty a tuto krásnou zemi jsem projel od jihu na sever.Ve volných chvílích jsem se věnoval mému koníčku - fotografování přírody.Jestli se mi to povedlo můžete posoudit sami."

 


22.1.2009 jsme se školáky ZŠ jeli do knihovny v Libině.Prohlédli jsme si knihovnu, která se nám moc líbila a s dětmi z Libiny jsme  vyráběli svíčky.Našli jsme si nové kamarády a domů si dovezli barevnou svíčku vlastní výroby.

 


V lednu přišli žáci 3. a 5. třídy a školáci ze školní družiny do knihovny na prohlídku výstavy fotografii  " Z JESENICKÝCH CHODNÍKŮ A STEZEK" a výstavku  "Moje kniha".  Je to výstavka žáků ZŠ a MŠ Údolí Desné, kteří měli za úkol vytvořit svou vlastní knihu.Podrobnosti na www.mojekniha.wbs.cz


 2.12.2008 děti vyráběly vánoční dárečky pro maminky. Z modelovací hlíny vykrajovaly slony pro štěstí.

.


 28.11.2008 navštívily knihovnu děti ze školní družiny s paní vychovatelkou.Společně jsme vyráběli vánoční zvonečky, které jsme zdobili ubrouskovou technikou.